Privacyverklaring WSV Helius

 

Privacyverklaring 

 

Dit is de privacyverklaring van Watersportvereniging Helius, gevestigd te Heliushaven 9 in Hellevoetsluis, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40385066, hierna te noemen: `WSV Helius’. 

 

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: siraterces.[antispam].@wsvhelius.nl

 

Deze privacyverklaring volgt uit de strengere regels op het gebied van privacy zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoe lang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen. 

 

Doel 

Welke persoonsgegevens

Grondslag

Bewaartermijn 

Ontvangers buiten WSV Helius

Onderzoeken of u lid kan worden 


en 


het uitvoeren van de lidmaatschapsover-eenkomst.

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Woonadres
 • Postadres 
 • Geboortedatum 
 • Telefoonnummers
 • E-mail adres
 • Beroep
 • Burgerlijke staat
 • Bootnaam
 • Bootgegevens

Uitvoering van de overeenkomst *1

Indien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien u geen lid wordt worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd binnen 6 maanden 

NVT

Administratie

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Woonadres
 • Postadres Telefoonnummers
 • E-mail adres
 • Bankgegevens
 • Betaalgegevens
 • Beroep
 • Burgelijke staat
 • Bootnaam
 • Bootgegevens

Uitvoering van de overeenkomst *1

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor minimaal 10      jaar.

 • Boekhouder
 • Accountant
 • Belastingdienst
 • Watersportverbond
 • Leverancier E-Captain

Het verrichten en versturen van aankopen en/of inschrijvingen     

     

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Woonadres
 • Postadres Telefoonnummers
 • E-mail adres
 • (Kleding)maat 
 • Bankgegevens
 • Betaalgegevens

Uitvoering van de overeenkomst *1

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.

 • Producent
 • Vervoerder 

Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief

 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres

Uitvoering van de overeenkomst *1

Zolang als men aangemeld is als lid, donateur of ander soort relatie.

 • E-marketingtools

Ter informatie aan andere leden     

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Telefoonnummers
 • E-mail adres
 • Bootnaam
 • Boot type
 • Ligplaats

Toestemming *2 

Zolang als men aangemeld is als lid, donateur of ander soort relatie.

NVT

Versturen berichten van derden, waaronder sponsoren.

(alleen na positieve besluitvorming in het bestuur)

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Postadres
 • E-mailadres

Toestemming *2

Zolang als men aangemeld is.

 • Sponsoren 
 • Andere verenigingen

Om onze digitale dienstverlening te verbeteren

 • Cookies (zie voor meer info het sub kopje Cookies)
 • IP-gegevens

Toestemming *2

Iedere keer dat onze website bezocht wordt. Deze gegevens worden zo snel als mogelijk geanonimiseerd. 

 • Websitebeheerder
 • Analytics tools

Ter benadering na beëindiging lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere gebeurtenis. 

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres 
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres

Toestemming *2

Zolang als de toestemming niet is ingetrokken.

NVT

Beveiliging van het terrein en gebouw

 • camerabeelden

Uitvoering van de beveiliging

Standaard      maximaal 30 dagen tenzij door een incident de beelden langer nodig kunnen zijn, of wanneer een      Nederlandse      overheidsdienst daarom vraagt

 • Overheidsdiensten

Uitvoeren van de doelstellingen van de WSV Helius, waaronder onderlinge contacten tussen bestuur en/of commissieleden en/of leden

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Woonadres
 • Postadres 
 • Geboortedatum 
 • Telefoonnummers
 • E-mail adres
 • Beroep
 • Burgerlijke staat
 • Bootnaam
 • Bootgegevens
 • Foto’s met afbeelding van leden
 • Videobeelden met herkenbare gezichten van leden

Uitvoeren van de overeenkomst *1

Zolang als men aangemeld is.

NVT

 

*1 Uitvoeren van de overeenkomst: dit betekent alle werkzaamheden die voortvloeien uit uw lidmaatschap van WSV Helius

*2 Toestemming: dit betekent: U geeft expliciet vooraf toestemming of leden geven standaard toestemming en u kunt zich hiervoor expliciet afmelden.

     

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken.

 

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening. 

U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, via de pagina www.wsvhelius.nl/cookies of door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser. 

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt WSV Helius uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die WSV Helius met u heeft, tenzij WSV Helius wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

 

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht WSV Helius te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij WSV Helius op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal WSV Helius deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van WSV Helius hebben ontvangen.

 

Beveiliging persoonsgegevens

WSV Helius treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

 

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

 

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van WSV Helius. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. WSV Helius raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen. 

 

Wijziging van het privacy beleid

WSV Helius past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. WSV Helius raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal WSV Helius er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

 

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of WSV Helius wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens: 

Verantwoordelijke: de secretaris van WSV Helius

E-mail: siraterces.[antispam].@wsvhelius.nl 

 

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.