Watersportverbond Regio Delta Noord

Geplaatst op 16-04-2024  -  Categorie: Algemeen

Vorige week was er een Watersportverbond Regio Delta Noord regulier overleg, deze keer in het clubhuis van WV Oostvoorne. Hieronder een extract van dat overleg:

Regio Delta Noord - Extract van het Regio Overleg van 10 april 2024
De nieuwe belangenbehartiger (recreatievaart) geeft een presentatie over de nieuwe koers van het Watersportverbond inzake belangenbehartiging, de voordelen van het lidmaatschap voor de WSV's en overige redenen om lid te zijn van een krachtig Watersportverbond. Alleen als we onze krachten bundelen kunnen we de als watersporters onze stem laten horen ! De presentatie is reeds aan alle verenigingen verzonden.


Ontwikkelingen in ons vaargebied, kort weergegeven:
Verwacht wordt dat Natura-2000 een poging zal wagen om de natuurgebieden in onze regio uit te breiden. Dit zal mogelijk ten koste gaan van een inkrimping van ons vaargebied. RDN volgt de ontwikkelingen op de voet.


Aan de Papendrechtsebrug zal dit jaar begonnen worden met groot onderhoud, vergelijkbaar met de Haringvlietbrug. Verwacht wordt dat dit tot grote problemen zal leiden, zowel voor de "hoge watersport" als voor het wegverkeer.


In de maanden april en mei zullen de (62) meerboeien weer in het Haringvliet en het Hollands Diep worden gelegd.


De Gemeente Goere-Overflakkee bereidt plannen voor om de Galathesehaven bij Ooltgensplaat toegankelijker te maken voor passanten.


De Biesbosch Federatie meldt dat er nieuwe zoneringsregels van kracht zijn geworden voor de Biesbosch. Zo wordt er een broedrustregeling van kracht waarbij plaatselijk een tijdelijk wachtverbod kan worden ingesteld. Ook is er thans een nachtrustregeling waardoor men gedurende bepaalde uren wel in de Bisbosch mag verblijven, maar niet mag varen. Ook komt er een winterrustregeling. Hieronder blijven de doorgaande routes wel open voor de scheepvaart, maar kunnen er beperkingen gelden.


Er vindt overleg plaats met de Verkeerspost Wemeldinge over de ondersteuning van de scheepvaart in het Slijkgat en de informatieverspreiding over de toestand in dat gebied. RDN houdt ook hier de vinger aan de pols en zal u berichten zodra nieuwe informatie bekend wordt.


Om gebruik te maken van de Staande Mast Route door Amsterdam dient men te beschikken over een doorvaartvignet. NB: Dat vignet is geen vergunning om in de overige delen van het grachtenstelsel te verkeren!


RDN heeft Prorail er op gewezen dat haar plan om elke tien minuten treinen te laten rijden tussen Rotterdam en Dordrecht zal inhouden dat daardoor de openingen van de spoorbrug in Dordrecht niet meer mogelijk zouden zijn......Prorail gaat haar plannen nu opnieuw bestuderen.


T.a.v. de wachtsteigers bij de Volkeraksluizen valt nog niets te melden. RWS heeft nog geen budget, en er kunnen daarom nog geen aanbestedingen voor het uitvoeren van de werken gedaan worden. De hinder die de scheepvaart ondervindt is dus nog lang niet ten einde.