Verzegelingsplicht ingangsdatum bekend

Geplaatst op 13-12-2022  -  Categorie: Algemeen

Nadat half oktober bekend werd dat de invoering van de Omgevingswet met een half jaar werd uitgesteld naar 1 juli 2023, rees al snel de vraag of van uitstel geen afstel kwam. En, bijna belangrijker nog, als er dan afstel zou volgen, of de invoering van de verzegelingsplicht van de buitenafvoer van toiletten en vuilwatertanks op plezierjachten dan ook kwam te vervallen. Begin november kwam het ministerie echter met een besluit waarin een specifieke datum bekend gemaakt werd: 1 januari 2026.

Voor meer informatie zie o.a. de volgende links:

https://www.watersportverbond.nl/nieuws/ministerie-kijkt-opnieuw-naar-voorstellen-klankbordgroep-toiletwaterlozing/

https://www.zeilen.nl/actueel/nieuws/invoering-van-de-verzegelingsplicht-vuilwatertanks/