uitnodiging ALV

Geplaatst op 06-11-2022  -  Categorie: Algemeen

Hierbij de uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering op maandag 14 november 2022 aanvangstijd 20:00 uur, die in ons clubhuis plaats vindt. Je kunt ook vanuit huis de vergadering online volgen.

Bij de stemmingen gebruiken we voor iedereen het online-ALV systeem, dus ook voor leden die live aanwezig zijn (neem tablet of mobiele telefoon mee).

Als je verhinderd bent en je wil toch je stem uitbrengen dan kun je de secretaris een eenmalige stemopdracht geven of je partnerlid machtigen, zie „Toelichting Online ALV“.

 

De agenda:

1.    Opening

2.    Mededelingen en Binnengekomen stukken en machtigingen

3.    Notulen van de ALV 25 april 2022

4.    Financiën 2022 en budget 2023

5.    Bestuurswijziging

6.    Verkiezing nieuw lid kascommissie 2022

7.    Status van Steiger A vervanging

8.    Status van Golfbreker project

9.    Status van winterstalling oplossing

10.  Status van helling aanpassing samen met WV Hellevoetsluis

11 . Status m.b.t. nieuwe uitbater clubhuis

12.  Overige mededelingen

13.  Beantwoorden ingestuurde vragen

14.  Sluiting

 

 

Insturen vragen:

Je kunt vooraf vast vragen insturen per e-mail naar de secretaris want de deelnemers via online-ALV kunnen mondeling geen vragen stellen, wel via de chat functie. Voor zover mogelijk beantwoorden we die vragen tijdens de ALV. Alle vragen worden achteraf schriftelijk beantwoord. 

 

Toelichting agendapunt(en):

De stukken bij deze agendapunt(en) zijn te bekijken op onze website www.wsvhelius.nl ‘achter’ de login.

Na inloggen klik op „bestanden“.

Klik op de koffer

è2022

è14 november najaars ALV

en de stukken en de presentaties die op de vergadering besproken of voorgelegd worden geopend.

 

 image.png

 

 

Toelichting Online ALV:

Graag vooraf de eigen gegevens controleren op het ledenportaal van WSV Helius: https://www.wsvhelius.nl/mijn-captain/home

Met een verkeerd e-mailadres of mobiele nummer is deelname aan de vergadering niet mogelijk. Dit kan elk lid zelf op de website aanpassen.

 

Wanneer je niet kunt inloggen dan graag even een e-mail naar siraterces.[antispam].@wsvhelius.nl

·  Een dag voor de vergadering krijgt iedereen een e-mail (van online-ALV) met een link die toegang geeft tot de ALV.

·  Nadat je de link hebt aangeklikt krijg je via sms een authenticatie nummer toegestuurd ter bevestiging.

·  Je kunt vanaf 19:30 uur al inloggen. Dit om iedereen in de gelegenheid te stellen om de login compleet te maken en eventuele inlog problemen het hoofd te kunnen bieden. 

Bij problemen kunt je tot aanvang vergadering contact opnemen met de secretaris mobiele nummer: 06 206 19331.

·  We raden aan om niet tot het laatste moment te wachten. De ALV start om 20:00 uur stipt.

 

 

Iemand machtigen:

Zoals beschreven in de Statuten Artikel 22 sub. 5 en 7

Indien een lid niet actief kan meedoen met de stemming,  dan kan deze kan zijn stem uitbrengen door een schriftelijke "vaste stemopdracht" aan de secretaris te geven 

of zijn "partnerlid" schriftelijk machtigen om zijn stem uit te brengen.

Vult het formulier „Machtiging partnerlid of „Vaste stemopdracht“ „ in en stuur voor 12 november per mail naar

siraterces.[antispam].@wsvhelius.nl

We kunnen na 12 november 2022 geen aanpassingen en machtigingen meer verwerken.