Gemeenteraadsverkiezingen Voorne aan Zee

Geplaatst op 09-11-2022  -  Categorie: Algemeen

Op 23 november 2022 zijn er verkiezingen voor de fusiegemeente Voorne aan Zee. Met betrekking tot het verzanden van de monding van het Haringvliet hebben de verschillende partijen het volgende in hun verkiezingsprogramma:

(de naam v/d partij is een link naar het volledige programma van die partij)

IBV: Voorne aan Zee moet werken aan haar bekendheid om toeristen uit binnen- en buitenland te trekken. De verzanding van onze kustlijn is hierbij een belangrijk aandachtspunt. Toeristen vormen een belangrijke bron van inkomsten. Voorne aan Zee is de grootste watersportgemeente van Nederland. IBV wil dit inzetten om de bekendheid te vergroten.

VVD: Het koesteren van de vele campings, hotels, B&B’s, jachthavens en watersportbedrijven. Het behouden en veiligstellen van het badstrand (tegen verzanding).

PvdA/Groen Links: Natuurlijke kustontwikkeling wordt gezien als kans waarbij het toerisme zich aanpast aan de zich ontwikkelende kust, strand en duinen.

CDA: Een bezoek aan het strand is bij uitstek een vorm van recreatie in Voorne aan Zee. Maar door verzanding van de kust bij Westvoorne is recreëren op het strand in Rockanje en Oostvoorne straks geen vanzelfsprekendheid meer. Daarom wil CDA Voorne aan Zee dat we als gemeente een actieve rol hebben in de gesprekken over de oplossingen voor de verzanding van de stranden.

D66: D66 wil in de toekomst een mooi badstrand behouden en zich inzetten voor de natuur van de kust. Hiervoor komen de recreanten naar Voorne aan Zee en willen mensen hier graag wonen. Om dit te bereiken wil D66 samen met recreatieondernemers, natuurorganisaties en andere overheden een plan voor de toekomst van onze kust maken.

FvD: geen standpunt gevonden over verzanding in Slijkgat

Partij VaZ: Voorne aan Zee heeft een uniek familie badstrand in een uitzonderlijk gebied. Het strand blijft wat ons betreft een familiestrand met ruimte voor activiteiten en evenementen. Wij kiezen voor een familiebadstrand met respect en behoud van de natuur.

BVNL: geen standpunt gevonden over verzanding in Slijkgat.

ONS Brielle: Belangstellend maar ook kritisch, volgen wij de ontwikkelingen met betrekking tot het plan Delta 21, waarbij er tussen de kust van de Tweede Maasvlakte en die van het eiland Goeree Overflakkee een waterkering wordt aangelegd in de vorm van een duinenrij, een gemaal én een afsluitbare kering. Wij zijn vooral benieuwd naar de gevolgen hiervan voor het strand van Rockanje. Ligt Voorne straks nog wel aan zee?

Vrij Voorne: Tegelijkertijd heeft Vrij Voorne aandacht en zorg om de verzanding van onze kustlijn. Dit is een bedreiging voor ons toerisme en de werkgelegenheid. Gezamenlijk met alle belanghebbenden zullen we tot nieuwe scenario’s moeten komen om hier de juiste beslissingen in te kunnen nemen.